Tymczasem gdzieś w Niemczech na Sylwestrze… ( Ferrey )

Widzicie w Niemczech można, a tutaj prokurator by wam żyć nie dał, bo Żydzi, których niby wcale nie ma.