Tel Awiw. Od niedawna autobusy jeżdżą w szabat. „To bolesne” – mówi minister ( Baron_Al_von_PuciPusia )

Zagadka:

co to za kraj na bliskim wschodzie:
– nie posiada konstytucji
– posiada broń nuklearną
– ma obowiązkową, dwuletnią służbę wojskową dla kobiet i mężczyzn
– w parlamencie zasiadają radykałowie religijni
– podczas wojny o niepodległość stosował terror wymierzony w siły pokojowe z zachodnich krajów
– radykalni obywatele zabili premiera pragnącego pokoju z wrogimi sąsiadami
– atakuje bez wypowiedzenia wojny sąsiadów i zaprowadza tam porządki w imię własnych interesów
– niszczy własność prywatną i prześladuję własnych obywateli z mniejszości etnicznych i religijnych na rzecz większości
– stosuje fundamentalne prawa religijne w przestrzeni obywatelskiej

ktoś wie?