Polowanie Dian. Obraz chamstwa myśliwych podczas polowania!!! ( szunis )

@wykopowynoob w czasie polowania jest to ich teren, i to oni odpowiadają za bezpieczeństwo