pani doktor z kropką w europarlamencie ( tadocrostu )

KK, Art. 129. Kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

@dregdreg: KK. Art. 129a O tym, kto działa na szkodę RP decyduje randomowy wykopek. Od wyroku nie ma odwołania.