NYTimes:Polska wezwana do poszukiwania w swoich muzeach żydowskich dzieł sztuki ( Svalbard )

Przed wojną nie było państwa Izrael, więc sobie możecie szukać.
Jeśli jakieś dzieło sztuki należało do jakiegoś konkretnego żyda, to niech się zwróci do muzeum w tej sprawie.
Co to k@@$a za paranoja że ktoś wzywa całe państwo do szukania komuś jego utraconych dzieł sztuki? Każdy eksponat trzeba teraz sprawdzić i zweryfikować historycznie czy przypadkiem gdzieś po drodze nie należał do jakiegoś żyda? Weźcie nie bądźcie śmieszni 😀