Niewiarygodne urządzenia w branży spożywczej ( ixem )

i zaczyna się „optymalizacja kosztów”

@zyje_sie_lepiej: W tej branży to się nie opłaca z powodu kosztów przestoju produkcji i procesem technologicznym. Podobnie jaj w profesjonalnej kuchni nikt nie używa garnków z pokazów dla emerytów.