Jacek Łągwa z Ich Troje został bankrutem. Sąd ogłosił upadłość ( Retano )

@paramedix: dużo już tak zaoszczędziłeś?