Gdańsk wyrzucił 40 rodzin, żeby zrobić muzeum Güntera Grassa, członka… ( Sopel74 )

@emasele: „Prywatyzacja” miejskich wodociągów przez sprzedanie ich spółce miejskiej z Lipska – symbol niezależności. ( ͡° ͜ʖ ͡°)