Batalia z firmą Compensa ( obserwatorwykopu )

@vegetassj1: ale miałem naliczone te same zniżki co wcześniej, bez ochrony miałbym wyższe