A sami Indianie przecież byli kuzynami ludów stepowych zamieszkujących Syberię, czyli wszelkich Scytów, Hunów, Tatarów, Kozaków,

@BobMarlej: czekaj, czy ty właśnie powiedziałeś, że kuzyni Scytów, Hunów, Tatarów i Kozaków, czyli ludy z końca epoki starożytnej i epoki średniowiecza, dotarli do Ameryki Północnej, czyli dokonali czegoś, co odbyło się 20-30 000 lat temu? Co ty p#!!@!@isz?

@majoreq: Jak jeździsz długą prostą drogą jednokierunkową, codziennie od lat to nie spodziewasz się że coś nagle będzie stało na środku. Jednak powinien zachować ostrożność, chyba nie jechał szybko.